Viac ako 24 rokov praxe a skúseností na cestách s rôznymi typmi služobných motorových vozidiel ako zamestnanec MV SR v štátnej službe.

Ministerstvo vnútra SR, bývalý príslušník Útvaru osobitného určenia/Lynx Commando/, posledných viac ako 12 rokov ako príslušník Odboru špeciálnej ochrany/zásahová skupina, osobný ochranca, vodič-ochranca/ Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a DM MV SR, počas celej viac ako 24 ročnej praxe som absolvoval, pravidelne sa zdokonaľoval a pracoval na najvyššom stupni oprávnenia pre vodiča: jazda na služobných motorových vozidlách s právom prednostnej jazdy.